Váš server používá PHP verze 4.4.8, ale WordPress 3.3.1 vyžaduje alespoň 5.2.4.